Usluge prevoza pokojnika u zemlji i inostranstvu

Obavljamo za Vas sve pogrebne usluge od trenutka preuzimanja pokojnika pa do sahrane na grobnm mjestu:

Dolazak na poziv u Vaš dom

Prevoz preminulih osoba u zemlji i inostranstvu

Rjesavamo sve administrativne poslove i dokumentaciju vezanu za prevoz pokojnika

Kod nas možete nabaviti sve vrste sanduka, krstova i piramida

Veliki izbor vijenaca,suza,buketa cvijeća,ikebana i ostale prateće opreme koja je potrebna za sahrane

Organizacija kompletne sahrane

Izrada umrlica i čitulja

Ugovor sa Udruženjem penzionera, usluge za penzionere vršimo uz zadnji ček od penzije,a naplaćujemo od udruženja penzionera i fonda PIO

Na raspolaganju smo Vama od 00-24 sata